Ons jaar 2022

Wij verhuren
15.821
woningen
Waarvan
15.041
sociale huur
Wij bieden onderdak aan bijna
40.000
mensen
house-mobile

Onze gemiddelde huur is

€ 575,03
new-house-mobile new-house
49 nieuwe woningen

leverden we in 2022 op.


Tevreden huurders

Onze huurders zijn tevreden en waarderen
onze dienstverlening met een:

7,6

Wonen en leven

pair-images-mobile
€ 84,14 per woning

besteedden we in 2022 aan leefbaarheid, een ander domein waarin wij onze maatschappelijke inzet tonen. In 2021 is de visie Wijkaanpak, werken aan inclusieve wijken 2021 – 2024 vastgesteld. We streven naar een ‘fijn thuis’ in inclusieve wijken. Wijken met een goed en gevarieerd woonaanbod, collectieve leefbaarheid en voldoende voorzieningen.

223 meldingen

In 2022 ontvingen we 223 meldingen van overlast.

0,6%
huurachterstand

In verband met de stijgende prijzen en hogere energielasten voeren we een actief beleid in het voorkomen van huurachterstanden. Bij de eerste signalen van huurachterstand begeleiden we huurders om schulden te voorkomen. Mede hierdoor zijn de huurachterstanden in 2022 binnen de norm gebleven.

Kwaliteit van onze woningen

renovation-mobile
41,9 miljoen

besteedden we aan het onderhouden van onze woningen

We hebben meer dan
6.297 woningen

woningen met een (energie)label B of hoger

Samenwerken aan een fijn thuis

Iedereen een fijn thuis

Het is onze ambitie om iedereen een fijn thuis te bieden, in inclusieve, duurzame wijken. Dat kunnen we alleen waarmaken als we luisteren naar onze huurders. En als we duurzame samenwerkingsverbanden aangaan met gemeenten, collega-corporaties en al onze partners in de bouw, de markt, de zorg en het welzijnswerk. We kunnen het niet alleen! Daarom is ook in 2022 nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht en gevonden.

Over ons

153 collega’s

zetten zich in voor onze ca.

40.000 huurders