Zoeken

65 resultaten gevonden

65 results found showing 1 to 10

Homepage Pré Wonen

In 2022 is er, zoals natuurlijk in elk jaar, veel gebeurd. Het is ook een jaar dat we niet snel vergeten. Vanzelfsprekendheden bleken namelijk ineens minder zeker. Lees meer over Homepage Pré Wonen .

Van het bestuur

In 2022 is er, zoals natuurlijk in elk jaar, veel gebeurd. Het is ook een jaar dat we niet snel vergeten. Vanzelfsprekendheden bleken namelijk ineens minder zeker. Lees meer over Van het bestuur .

Dit is Pré Wonen

Pré Wonen beheert bijna 16.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede en Zandvoort. Dat doen wij vanuit onze missie: ‘Iedereen een fijn thuis! Lees meer over Dit is Pré Wonen .

Samenwerken aan een fijn thuis

In hoofdstuk 1, 'Van het bestuur', schetsten we de maatschappelijke opgaven waar we als woningcorporatie voor staan, plus de ambities die wij onszelf hebben gesteld. Om deze doelen te kunnen realiseren hebben we andere partijen hard nodig. Lees meer over Samenwerken aan een fijn thuis .

Beschikbaarheid

En van de grootste uitdagingen waar wij als corporatie voor staan is het vergroten van ons aanbod aan sociale huurwoningen. Lees meer over Beschikbaarheid .

Leegstand en derving

We hebben in 2022 hard gewerkt aan het verder terugdringen van de frictieleegstand (periode van leegstand bij mutatie na uitgevoerd mutatieonderhoud). Daarvoor is het oorspronkelijke doel voor 2022 (20 dagen) bijgesteld naar 15 dagen. Lees meer over Leegstand en derving .

Kwaliteit

‘Kwaliteit’ betekent voor ons dat onze huurders een goed onderhouden woning hebben, in een omgeving waar zij zich veilig en prettig voelen. Nu, én in de toekomst. Daarom investeren wij ook steeds meer in duurzame woningen voor onze huurders. Lees meer over Kwaliteit .

Planmatig onderhoud

Begin 2022 hebben we een nieuwe manier van rapporteren binnen projecten geïntroduceerd. Daarmee kunnen we nu real time zien waar we met onze projecten in de uitvoering en financiën staan. Lees meer over Planmatig onderhoud .

Duurzaamheid

Onze woningen moeten in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. Lees meer over Duurzaamheid .

Leefbaarheid

In de visie Wijkaanpak, werken aan inclusieve wijken 2021 – 2024 zijn de doelen en richting bepaald voor de aanpak van onze wijken. Lees meer over Leefbaarheid .

Page:
  • 1 (current page)
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7