Homepage Pré Wonen

Iedereen een fijn thuis!

Terugblik op het jaar 2023
Ga naar jaarverslag 2023

Van het bestuur

Sabrina Franken, Bestuurder: "Op 1 juni 2023 startte ik als bestuurder bij Pré Wonen. Ik leerde Pré Wonen kennen als een (financieel) gezonde organisatie, met zeer betrokken en enthousiaste medewerkers die voor huurders het allerbeste willen. Ik was onder de indruk van de vele nieuwbouw- en renovatieprojecten en gebiedsontwikkelingen waarbij we – in 6 gemeenten - betrokken zijn."

"In dit jaarverslag laten wij zien wat wij in 2023 hebben gedaan om iedereen een fijn thuis te bieden. Dat doen wij aan de hand van 4 thema’s: Beschikbaar, Betaalbaar, Kwaliteit en Dienstverlening. Aan elk thema is een hoofdstuk gewijd. Daarnaast besteden we een apart hoofdstuk aan duurzaamheid. Dit doet recht aan de groeiende aandacht voor dit thema, waardoor duurzaamheid in 2023 – meer dan in voorgaande jaren - op de kaart kwam te staan."

Verder lezen

Samenwerken aan een fijn thuis

Alles wat wij doen staat in het teken van de ambitie om onze huurders een fijn thuis te bieden. Dat doel kunnen we alleen bereiken door samenwerking. Niet alleen met externe partijen, maar ook intern, met collega’s. We hebben elkaar nodig om onze ambities waar te kunnen maken.

Verder lezen

"Na bijna drie onrustige jaren door corona kwamen onze medewerkers en onze organisatie in 2023 in rustiger vaarwater. Dat zien we onder meer terug in een lager personeelsverloop en minder verzuim."

Rosalie van der Willige, Manager Concernzaken

Verder lezen

Woningen toevoegen

In 2023 was ons doel om 400 woningen (netto toevoeging) in projectopdrachtfase te nemen. Dat hebben we gehaald: in totaal kwamen we dit jaar uit op een portefeuillegroei van 427 woningen.

Verder lezen

Betaalbare woningen

Pré Wonen is een sociale verhuurder. Wij vinden het belangrijk dat de woningen die wij verhuren voor onze huurders betaalbaar zijn en blijven, zodat zij voldoende geld overhouden voor andere levensbehoeften.

Lees verder

Kwaliteit woningen

Kwaliteit van wonen; dat willen wij onze huurders bieden. Met goed onderhoud houden we de technische kwaliteit van onze woningen op peil. Op het gebied van onderhoud voerden we in 2023 een aantal verbeteringen door. We brachten de interne bezetting op orde, trokken nieuwe partners voor het dagelijks onderhoud aan en maakten met onze installatiepartners nieuwe afspraken.

Lees verder

Duurzaamheid

We staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Onze woningvoorraad moet in 2050 CO-neutraal zijn. Dit vereist ook intern aanpassingen. In 2023 lag de focus op dat laatste: met een aantal concrete acties plaatsten we het thema ‘duurzaamheid’ binnen de organisatie op de kaart en is het centraal belegd. Onze organisatie heeft in 2023 de basis gelegd om de komende jaren met onze externe partners te werken aan de gezamenlijke doelstelling: CO-neutraal in 2050.

Lees verder

2023 in vogelvlucht

Bekijk het overzicht