Homepage Pré Wonen

Iedereen een fijn thuis!

Terugblik op het jaar 2022
Ga naar jaarverslag 2022

Van het bestuur

In 2022 is er, zoals natuurlijk in elk jaar, veel gebeurd. Het is ook een jaar dat we niet snel vergeten. Vanzelfsprekendheden bleken namelijk ineens minder zeker. Oorlog in Europa waren we niet meer gewend. Een lage inflatie en een lage rente was het vertrekpunt voor veel investeringen. En nu ziet dat er echt anders uit. Of er dit jaar systemen kantelen, moet nog blijken. Het was in elk geval wel een jaar waarin Pré Wonen veerkracht heeft getoond om onder veranderende omstandigheden te blijven werken aan een fijn thuis voor iedereen.

Verder lezen

Samenwerken aan een fijn thuis

Als woningcorporatie staan we voor een aantal maatschappelijke opgaven. Om deze doelen te realiseren, hebben we andere partijen hard nodig. We kunnen het niet alleen! Daarom is ook in 2022 nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen gezocht en gevonden.

Lees meer

Uit het medewerkersonderzoek dat we eind 2022 hebben laten uitvoeren, blijkt dat de bevlogenheid en klantgerichtheid van de collega’s weer is gestegen.

Maarten Oomes en Wout Kranen, Bestuurders a.i.

Lees meer

Betaalbaarheid

Pré Wonen is een sociale verhuurder. Wij vinden het belangrijk dat de woningen die wij verhuren voor onze huurders betaalbaar zijn en blijven, zodat zij voldoende geld overhouden voor andere levensbehoeften.

Lees meer

Meer sociale huurwoningen

En van de grootste uitdagingen waar wij als corporatie voor staan is het vergroten van ons aanbod aan sociale huurwoningen. Deze opgave is in 2022 door uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen urgenter geworden, maar ook lastiger te realiseren. Desondanks hebben we in 2022 veel eigen projecten voorbereid, opgestart en in uitvoering gebracht.

Lees meer

Investeren in duurzame woningen

Kwaliteit betekent voor ons dat onze huurders een goed onderhouden woning hebben, in een omgeving waar zij zich veilig en prettig voelen. Nu, én in de toekomst. Daarom investeren wij ook steeds meer in duurzame woningen voor onze huurders.

Lees meer

2022 in vogelvlucht

Bekijk het overzicht