Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

En van de grootste uitdagingen waar wij als corporatie voor staan is het vergroten van ons aanbod aan sociale huurwoningen. Deze opgave is in 2022 door uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen niet alleen urgenter geworden, maar ook lastiger te realiseren. Desondanks hebben we in 2022 veel eigen projecten voorbereid, opgestart en in uitvoering gebracht.