Uitdagingen

Uitdagingen

De uitzonderlijke ontwikkelingen in 2022 (zoals de oorlog in Oekraïne met de toestroom van vluchtelingen, de hoge inflatie, de stijgende bouwkosten en de beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen) hadden een grote impact op de toch al krappe woningmarkt. Ook de haalbaarheid van onze projecten voor woningtoevoeging kwam daardoor steeds meer onder druk te staan. Bij veel projecten, zeker die waarbij sociale huur wordt gecombineerd met (middel)dure huur en koop, zijn we afhankelijk van andere (markt)partijen. We zien dat deze om economische en financiële redenen stil komen te liggen of vertragen, waardoor onze voorgenomen doelen lastiger te realiseren zijn. Door aangescherpte regelgeving kunnen commerciële ontwikkelaars steeds minder makkelijk verliesgevende sociale bouw compenseren met dure huur. Tot slot merken we dat initiatieven van de wetgever om de woningmarkt steeds meer te reguleren – met de regionale woondeals, eisen en ambitieuze plannen - grote onzekerheid brengen over de te volgen koers voor de langere termijn, met als gevolg dat projecten stil komen te liggen.

Ondanks deze uitdagingen hebben we wel veel projecten in gang gezet. Zo hebben we 87 woningen opgeleverd door nieuwbouw, aankoop of renovatie. Dit zijn er wel duidelijk minder dan het aantal van 194 woningen in 2021, maar dit cijfer was inclusief de ‘goedgekeurde projectopdrachten’. De cijfers van 2022 betreffen alleen de woningen die reëel zijn opgeleverd.

Daarnaast hebben we 87 woningen opgeleverd door nieuwbouw, aankoop of renovatie. Dit zijn er duidelijk minder dan het aantal van 194 woningen in 2021, maar dit cijfer was inclusief de ‘goedgekeurde projectopdrachten’. De cijfers van 2022 betreffen alleen de woningen die reëel zijn opgeleverd.

Het totaal aantal woongelegenheden per gemeente was eind 2022 als volgt:

Woongelegenheden
per 31/12/2022

Kwaliteits-
kortingsgrens
(t/m € 442,46)

Lage aftoppingsgrens
(t/m € 633,25)

Hoge aftoppingsgrens
(t/m € 678,66)

Liberalisatie-grens
(t/m € 763,47)

Duur (vanaf € 763,47)

Totaal

Beverwijk

454

2.124

528

446

155

3.707

Bloemendaal

55

181

130

151

59

576

Haarlem

928

4.197

1.019

1.389

310

7.843

Heemskerk

-

10

22

27

4

63

Heemstede

51

255

147

174

28

655

Zandvoort

167

1.076

646

502

215

2.606

Totaal aantal zelfstandige woongelegenheden

1.655

7.843

2.492

2.689

771

15.450

Aantal onzelfstandige woongelegenheden

340

1

-

21

9

372

Totaal aantal woongelegenheden

1.995

7.844

2.492

2.710

780

15.821