Huurderstevredenheid

Huurderstevredenheid

KWH-scores

In het ondernemingsplan stellen we dat we in 2024 voor onze dienstverlening een KWH-score van minimaal een 8 willen halen. We zien hierin een licht stijgende lijn: in 2022 kregen we gemiddeld een 7,6 van onze huurders, tegen een 7,5 in 2021.

De huurderstevredenheid meten we over verschillende processen: nieuwe en vertrokken huurders, reparaties en planmatig onderhoud. De stijgende lijn heeft onder meer te maken met de opheffing van de coronamaatregelen in 2022, waardoor er weer meer persoonlijk contact met onze huurders mogelijk was. Dat leidde tot betere KWH-scores, vooral in het verhuurproces.

KWH (voortschrijdend gemiddelde)

Nieuwe huurders

Huurders met onderhoud

Vertrokken huurders

Algemene dienstverlening

Nieuwe huurder

Reparaties

Onderhoud

Huur opzeggen

Contact / algemene waardering

Huurdersoordeel totaal

2022

7,3

7,8

7,7

7,8

6,8

7,7

2021

7,2

7,9

7,8

7,3

7,1

7,5

2020

7,5

7,7

7,7

7,8

7,1

7,6

Aedes-benchmark

In de benchmark van Aedes is het oordeel van onze huurders gelijk gebleven aan 2021: een B. Wel kregen we binnen deze score een iets hoger oordeel van onze nieuwe huurders, in vergelijking met 2021.