Bezoldiging conform WNT

Bezoldiging conform WNT

Het bestuur van Pré Wonen bestond tot 1 december 2022 uit mevrouw A.L.J. Huntjens. Zij heeft geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris.

Ook de interim-bestuurders vanaf 1 december 2022, de heer Oomes en de heer Kranen, hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris.

Bedragen x € 1

2022

2021

A.L.J. Huntjens

M.H.J. Oomes

W.D. Kranen

Totaal

A.L.J. Huntjens

Beloning

149.043

12.020

10.643

171.706

148.474

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

-

Subtotaal

149.043

12.020

10.643

171.706

148.474

Beloningen betaalbaar op termijn

17.240

1.652

1.400

20.292

18.204

Totaal

166.283

13.672

12.043

191.998

166.678

Omvang van het dienstverband (in fte)

1

1

1

1

Duur van het dienstverband (in boekjaar)

1-1 t/m 30-11

1-12 t/m 31-12

1-12 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de woningcorporatie zijn gekomen, bedragen € 94.825 en is naar individuele commissaris als volgt gespecificeerd (in euro’s):

Bedragen x € 1

Beloning

Naam

Functie

2022

2021

Bodewes, W.J.

Voorzitter

25.920

25.150

A. Talitsch

Lid

17.280

-

de Goede, J.P.A.

Lid

17.280

16.850

Rutten, B.T.

Lid

17.280

16.850

Tjin-a-Tsoi, T.B.P.M.

Lid

17.065

16.850

Aalsma, E.M.W.

Lid

-

11.740

Totaal

94.825

87.440

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Pré Wonen aan bestuurder en commissarissen verstrekt.