Toewijzingen

Toewijzingen

In 2022 is 96,9% van de woningen passend toegewezen. Dat is ruim boven de wettelijke norm van 95%. Daarnaast is 57,1% van de woningen toegewezen aan regulier woningzoekenden. Hier zaten wij ook ruim boven de interne norm van 50%. De overige woningen (42,9%) is toegewezen aan statushouders en andere bijzondere doelgroepen. Verder hebben we 98% van de woningen toegewezen aan huurtoeslaggerechtigden; dit moet volgens de norm minimaal 70% zijn.

Toewijzingen sociale verhuringen volgens EU-norm

Norm 2022

Realisatie 2022

Toewijzing sociale huurwoningen inkomens < € 40.765 (meerpersoons € 45.014)

> 92,5%

96,9%

Toewijzing sociale huurwoningen inkomens > € 40.765 (meerpersoons € 45.014)

< 7,5%

1,9%

Toewijzingen sociale verhuringen volgens EU-norm

Norm 2021

Realisatie 2021

Toewijzing sociale huurwoningen inkomens < € 40.024

> 80%

94,3%

Toewijzing sociale huurwoningen inkomens € 40.024 - 44.655

< 20%

4,9%

Toewijzing sociale huurwoningen inkomens > € 44.655

< 10%

0,9%

Toewijzingen per huurprijscategorie

Kwaliteits-
kortingsgrens
(t/m € 442,46)

Lage aftoppingsgrens
(t/m € 633,25)

Hoge aftoppingsgrens
(t/m € 678,66)

Liberalisatie-
grens
(t/m € 763,47)

Boven liberalisatie-
grens

Totaal

Beverwijk

44

136

19

28

4

231

Bloemendaal

0

7

4

11

6

28

Haarlem

67

224

71

121

19

502

Heemskerk

0

0

0

1

1

2

Heemstede

3

6

5

19

1

34

Zandvoort

6

67

20

33

11

137

Totaal

120

440

119

213

42

934

Toewijzingen statushouders

Afspraken 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Beverwijk

38

19

19

Bloemendaal

i.o.m. gemeente

13

22

Haarlem

88

112

54

Heemstede

12

11

16

Zandvoort

25

28

27

Totaal

163

183

138

Al met al hebben we met ons toewijzingsbeleid in 2022 een goede bijdrage geleverd aan de differentiatie in onze wijken. Bovendien hebben we wat betreft de plaatsing van statushouders onze taakstelling in alle gemeenten gehaald.