14. Ondertekening van de jaarrekening

14. Ondertekening van de jaarrekening

Bestuur:

Opgesteld door bestuur op 8 mei 2023

De heer M.H.J Oomes
(bestuurder)

De heer W.D. Kranen
(bestuurder)

Raad van commissarissen:

Vastgesteld door RvC op 8 mei 2023

De heer W.J. Bodewes

Mevrouw A. Talitsch

Mevrouw J.P.A. de Goede

De heer B.T. Rutten

De heer T. Tjin-A-Tsoi