Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze woningen moeten in 2030 gemiddeld energielabel A hebben. In 2022 zijn de volgende stappen gezet om dat doel dichterbij te brengen:

  • De voorbereidingen op de verduurzaming van de woningen met E-, F- of G-label (kortweg: EFG-aanpak) zijn in volle gang. Naar verwachting worden de eerste 80 woningen in 2023 verbeterd naar minimaal een label D.

  • Bij renovaties is label A het uitgangspunt (als dat technisch ook mogelijk is). In 2022 zijn in totaal 48 woningen gerenoveerd, waarvan er 27 label A kregen en 17 label B.

  • De afgelopen jaren hebben we onze daken al aardig vol gelegd met zonnepanelen. In 2022 zijn daar nog eens ruim 500 zonnepanelen bijgekomen.

  • We bouwen alleen duurzame woningen of nemen woningen uit die voldoen aan de hedendaagse eisen. Bij eigen gebiedsontwikkelingen in Haarlem wordt het principe van klimaatadaptatie meegenomen in de ontwerpen.

Uitdagingen bij verduurzaming

We zien enkele uitdagingen die onze verduurzamingsplannen bemoeilijken. Denk daarbij aan onderzoeken in het kader van de Flora- en Faunawet en de beperkte beschikbaarheid van aannemers en materialen, zoals installaties en zonnepanelen. Ook staat soms een beperkt draagvlak onder bewoners een snelle verduurzaming in de weg.

De provincie Noord-Holland voert het flora-en-fauna-onderzoek uit. Dat is voordelig voor ons, omdat wij dan gebruik kunnen maken van de vergunningen die daarvoor worden afgegeven en hoeven wij dus niet per project een vergunningaanvraag te doen. In Haarlem is het onderzoek al gedaan; naar verwachting gaat de Provincie dit onderzoek ook in de andere gemeenten van ons werkgebied uitvoeren. Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot vertraging van onze projecten.

Tot slot heeft de wet- en regelgeving rond stikstof gevolgen voor bijvoorbeeld de inkoop, de werkzaamheden en de doorloop van onze projecten, vooral als die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. Belangrijk is dat we goed op deze ontwikkelingen en uitdagingen anticiperen. Daarom hebben we in 2022 een adviseur (Equipe; een landelijk opererend bureau dat gespecialiseerd is in stikstofonderzoeken) benaderd. Het bureau maakt een quick scan van een aantal projecten die een weerspiegeling zijn van de projectenportefeuille, zodat we op basis daarvan proactief maatregelen kunnen nemen in al onze projecten. De uitkomsten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

Energielabel ultimo 2022 zelfstandige woningen op basis van energie-index

2022 zelfstandige huurwoningen DAEB

2021 zelfstandige huurwoningen DAEB

2022 zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

2021 zelfstandige huurwoningen niet-DAEB

2022
totaal %

2021
totaal %

A++

64

219

1

0%

1%

A+

184

410

42

41

1%

3%

A

3392

2.371

465

465

25%

16%

B

2027

2.163

122

147

14%

15%

C

4491

4.437

82

87

29%

30%

D

1948

2.342

39

48

13%

16%

E

1322

1.458

28

21

9%

10%

F

579

651

12

12

4%

4%

G

492

364

5

5

3%

2%

Onbekend / niet van toepassing

154

227

1

-

2%

2%

Totaal

14.653

14.642

797

826

100%

100%

Het verschil in energielabels tussen 2021 en 2022 is te verklaren door de nieuwe methode NTA 8800, die per 1 januari 2021 geldt om de energieprestatie voor gebouwen te bepalen. De NTA 8800 heeft meer indicatoren, waardoor de beoordeling voor de energielabels nauwkeuriger is en kunnen afwijken van de oude labels.