Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

De ongekende prijsstijgingen voor levensonderhoud en – vooral – energie hebben de betaalbaarheid voor onze huurders in 2022 verder onder druk gezet. Onze invloed op deze ontwikkelingen is beperkt. We hebben wel verschillende maatregelen getroffen om de woon- en energielasten voor onze huurders waar mogelijk betaalbaar te houden. Daarnaast stimuleren we hen om zelf de energielasten zo laag mogelijk te houden.

Beheersing woon- en energielasten

En van de uitgangspunten van ons huurbeleid is dat de woningen voor onze huurders betaalbaar zijn, zodat zij genoeg geld overhouden om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Vanwege de hoge energiekosten wordt dit een steeds grotere uitdaging. Vanuit Pré Wonen kunnen wij de betaalbaarheid op twee manieren beteugelen:

  • Het matigen van de huurprijzen.

  • Het aanpakken van de woningen met de slechtste energielabels.

Op beide vlakken hebben we in 2022 maatregelen getroffen. Daarnaast stimuleren we onze huurders om hun energieverbruik te verlagen. We geven tips en informatie over wat zij zelf kunnen doen om energie te besparen.