Huurbeleid

Huurbeleid

In 2022 zou het huidige huurbeleid herijkt worden. Door de ontwikkelingen rond de afschaffing van de verhuurdersheffing en de nationale prestatieafspraken is hiervan afgezien. In 2023 wordt de herziening weer opgepakt.