Toegevoegde woningen in 2022

Toegevoegde woningen in 2022

Onderstaande tabel geeft de geplande groei van onze portefeuille in 2022 weer[1]:

Bijdrage aan portefeuillegroei (o.b.v. besluitvorming)

Project

Woningen

Acquisitie

Kerklaan, Bennebroek

30

Nieuwbouw

Bergerslaan, Beverwijk

4

Nieuwbouw

Laan van Kanaän, Beverwijk

34

Nieuwbouw

Staalstraat/Bazellaan, blok 4, Haarlem

3

Nieuwbouw

Aart van der Leeuwstraat, fase 2, Haarlem

23

Nieuwbouw

Arendsweg, Beverwijk

21

Renovatie

Wel-licht, Heemstede

2

Aankoop/nieuwbouw

Bernadottelaan, Haarlem

26

Aankoop/nieuwbouw

Winkelcentrum Schalkwijk, Haarlem

80

Totaal

223

De woningen op de Kerklaan in Bennebroek zijn eind 2022 gekocht van Woonzorg Nederland. Daarmee hebben we 30 bestaande woningen toegevoegd aan onze portefeuille.

De groei van het aantal woningen in Beverwijk blijft achter op onze doelstellingen. De komende jaren gaan we investeren in onze relatie met de gemeente Beverwijk, met als doel de beschikbaarheid in deze gemeente te vergroten.

In Haarlem is mede op initiatief van Pré Wonen het traject ‘Samen Anders’ gestart. Hierin werken de gemeente, marktpartijen en corporaties samen om projecten te stroomlijnen en te versnellen. Ook is het bedoeld om de gemeente te ontzorgen in het proces van ruimtelijke planning. Pré Wonen heeft hieraan in 2022 actief bijgedragen en er veel tijd in gestoken. Mede hierdoor kon al begin 2023 getekend worden voor de gebiedsontwikkeling aan de Sportweg in Haarlem-Noord, waar we woningen gaan afnemen. De Sportweg is een mooi voorbeeld van de versnelling die Samen Anders voorstaat.

Ontwikkeling verhuureenheden 2022

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling in verhuureenheden over 2022. In totaal had Pré Wonen eind 2022 18.270 verhuureenheden, waarvan 15.821 woongelegenheden.

Ontwikkeling verhuureenheden

Realisatie 2022 DAEB

Realisatie 2022 niet-DAEB

Totaal

Woongelegenheden per 1/1/2022

14.986

826

15.812

Aantal opgeleverde woongelegenheden

49

-

49

Aantal aangekochte woongelegenheden

36

-

36

Aantal verkochte woongelegenheden

-14

-21

-35

Aantal gesloopte woongelegenheden

-49

-1

-50

Overige mutaties woongelegenheden

15

-

15

Omgebouwd van BOG naar woning

2

0

2

Overheveling niet-DAEB naar DAEB (door mutatie)

13

-13

-

MVA i.e. naar voorraad i.v.m. verkoop

-4

-4

-8

Woongelegenheden ultimo periode

15.034

787

15.821

Niet-woongelegenheden per 1/1/2022

916

1.586

2.502

Aantal opgeleverde niet-woongelegenheden

-

-

-

Aantal aangekochte niet-woongelegenheden

-

-

-

Aantal verkochte niet-woongelegenheden

-

-41

-41

Aantal gesloopte niet-woongelegenheden

-8

-

-8

Overige mutaties niet-woongelegenheden

-2

-

-2

Omgebouwd van BOG naar woning

-1

-1

-2

Overheveling niet-DAEB naar DAEB (door mutatie)

-4

4

-

Niet-woongelegenheden ultimo periode

901

1.548

2.449

Totaal aantal verhuureenheden

15.935

2.335

18.270

  • 1Een project wordt hier vermeld als wij voldoende zekerheid hebben dat het project tot stand gaat komen. Intern heeft een dergelijk project de fase ‘Projectopdracht’ bereikt, waarna de projectvoorbereiding de fases ‘Projectvoorstel’ en ‘Uitvoeringsdocument’ doorloopt voor er gebouwd of aangekocht wordt. Aanvullend zijn de aankopen ten behoeve van nieuwbouw waarvoor nog geen koopovereenkomst is vastgesteld, weergegeven als ‘aankoop/nieuwbouw’.