Huurprijzen

Huurprijzen

De streefhuur van de DAEB-woningen is gemiddeld 75% van de wettelijk maximaal redelijke huur. De gemiddelde huurprijs van onze sociale woningen was € 575,03 per maand.

De huurprijzen van woningen met een energielabel E, F of G zijn in 2022 niet verhoogd. Daarnaast ging dit jaar de werkgroep Aanpak EFG-labels van start. Deze werkgroep heeft als doel de woningen met deze energielabels aan te pakken naar minimaal label D. Deze aanpak komt voort uit de wettelijke bepaling dat eind 2028 alle woningen met labels E, F of G minimaal label D moeten hebben. Een hoger energielabel leidt tot lagere energielasten voor huurders van deze woningen, en daarmee verbeteren we de betaalbaarheid.

Tot slot is er bij ruim 7% van onze huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Ook hierin voeren we een gematigd beleid: we brachten deze groep huurders in 2022 slechts de helft van de wettelijk toegestane huurverhoging in rekening.