Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Begin 2022 hebben we een nieuwe manier van rapporteren binnen projecten geïntroduceerd. Daarmee kunnen we nu real time zien waar we met onze projecten in de uitvoering en financiën staan. Ook geeft het inzicht in de reparatieverzoeken en de doorlooptijden per aannemer en per gemeente. De nieuwe aanpak gaf het onderhoud in 2022 een extra boost; we kunnen nu proactief rapporteren en analyseren en beter binnen de afdeling hierop sturen.

Een grootschalig project binnen het planmatige onderhoud was in 2022 het plaatsen van rookmelders. We hebben dit jaar in totaal 15.975 rookmelders geplaatst, verspreid over alle gemeenten van ons werkgebied. Bij 421 adressen zijn we nog niet binnen geweest. We wachten nog op een proces dat door Aedes wordt gemaakt om deze bewoners te bewegen hieraan mee te werken.

In oktober 2021 nam de afdeling Planmatig onderhoud het onderhoud bij grote mutaties (groter dan € 60.000) over van de afdeling Verhuur. In 2022 heeft Planmatig onderhoud 11 grote mutatiewoningen opgeleverd, waarvan:

  • 1 mutatie met label A+;

  • 6 met label A en;

  • 4 met label B.

Begin 2023 leveren we de eerste grote mutatiewoning met hybride opstelling op. Deze woning heeft een A+-label en is voorzien van 6 zonnepanelen en een hybride lucht-waterpomp.

Onderhoudslasten (x 1.000)

Begroting 2022

Realisatie 2022

Realisatie 2021

Klachtenonderhoud

€ 6.350

€ 9.292

€ 7.274

Mutatieonderhoud

€ 7.805

€ 8.872

€ 7.297

Planmatig onderhoud (incl. VVE onderhoudsdeel)

€ 19.750

€ 18.339

€ 14.524

Toegerekende organisatiekosten

€ 3.772

€ 5.477

€ 4.214

Totaal

€ 37.677

€ 41.980

€ 33.310

Aantal kostenfactoren (VHE, ultimo jaar)

€ 16.395

€ 16.398

€ 16.403

Kosten per kostenfactor (VHE)

€ 2.298

€ 2.560

€ 2.031

De hogere onderhoudskosten per kostenfactor hangen samen met het verrichten van meer onderhoud, een groter aandeel toegerekende organisatiekosten en een inflatie van circa 10% ten opzichte van een jaar geleden.