Overige zaken

Overige zaken

Trainingen

In 2022 volgde de OR de basistraining WOR (Wet op de Ondernemingsraden); belangrijke basiskennis voor de nieuwe OR-leden en een mooie opfrisser voor de oudgedienden. Er werd ook tijd ingeruimd om stil te staan bij een aantal actuele onderwerpen.

Verkiezingen

Djendji Thuis, Michael Kruizenga, Nicolle Vredevoort en Kees Kuhne verlieten in 2022 de OR. Er werden nieuwe kandidaten opgeroepen. Die werden gevonden in Amanda Haan, Annette van der Goes, René Buitenweg en Maxime Heinsbroek.

Samenstelling OR per 1 januari 2022

Naam

Rol

Djendji Thuis

voorzitter, cluster Financiën en Bedrijfsondersteuning, team Financiële Administratie

Kees Kuhne

vicevoorzitter, cluster Wonen en Vastgoed, team Planmatig onderhoud

Michael Kruizenga

lid, cluster Financiën en Bedrijfsondersteuning, team ICT en Facilitair

Anjo Kwakkenbos

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoed Projecten (trad in zittingstermijn van Yvonne van Bourgondiën die Pré Wonen per 1 augustus verliet)

Franc Lana

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Wijkbeheer

Tanja Paap

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Leefbaarheid

Nicolle Vredevoort

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Verhuur

Samenstelling OR per 31 december 2022

Naam

Rol

Anjo Kwakkenbos

voorzitter, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoed Projecten

Franc Lana

vicevoorzitter, cluster Wonen en Vastgoed, team Wijkbeheer

Tanja Paap

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Leefbaarheid

Amanda Haan

lid, cluster Financiën, team Business Control

Annette van der Goes

lid, cluster Verhuur en Wonen, team Verhuur

René Buitenweg

lid, cluster Servicekosten en VvE-beheer, teamcoördinator Services en VvE

Maxime Heinsbroek

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Leefbaarheid

Zittingstermijnen

Naam

In OR

Jaar van aftreden

René Buitenweg

2022

2023 (trad in zittingstermijn Michael Kruizenga)

Amanda Haan

2022

2023 (trad in zittingstermijn Kees Kuhne)

Anjo Kwakkenbos

2021

2023 (trad in zittingstermijn Yvonne van Bourgondiën)

Maxime Heinsbroek

2022

2023 (trad in zittingstermijn Djendji Thuis)

Annette van der Goes

2022

2025 (trad in zittingstermijn Nicolle Vredevoort)

Franc Lana

2018

2025

Tanja Paap

2021

2025

OR-werkgroepen eind 2022

Werkgroep

Leden

Arbo

Franc Lana, Maxime Heinsbroek en Amanda Haan

Personeelszaken

Franc Lana en Annette van der Goes

Financiën

Maxime Heinsbroek en Annette van der Goes

Communicatie

René Buitenweg en Tanja Paap

Ambtelijk secretaris

De OR wordt ondersteund en geadviseerd door een extern ambtelijk secretaris, Sonja Dubbeldam. Zij is geen lid van de OR.

Verantwoording kosten OR

Kosten

Begroot 2022

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

Abonnement 'Rendement'

€ 1.000

€ 1.075

€ 1.012

Extern advies (PM post) *

€ 4.000

€ 0

€ 4.870

Gezamenlijke studiedag

€ 4.000

€ 0

€ 1.126

Opleidingskosten **

€ 3.000

€ 6.558

€ 0

Ambtelijk secretaris ***

€ 25.000

€ 24.386

€ 26.340

Diversen

€ 1.000

€ 1.358

€ 1.190

TOTAAL

€ 38.000

€ 33.377

€ 34.538

* Er is dit jaar geen extern advies ingewonnen. De OR maakt onder meer gebruik van de kennis bij de vakbonden.

** De opleidingskosten waren dit jaar hoger in verband met de vele nieuwe OR-leden. Ook was er sprake van een inhaalslag over 2021; toen waren er nauwelijks opleidingskosten.

*** De OR is kritisch omgegaan met de tijd van de ambtelijk secretaris.

Hierdoor heeft de OR overall minder geld uitgegeven in 2022 dan begroot en in vergelijking met 2021.