Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud

In 2022 is het vastgoed van Pré Wonen goed en vakkundig onderhouden én naar tevredenheid van de huurder. In ons ondernemingsplan stelden we ons op het gebied van kwaliteit de volgende doelen:

  • Onze woningen scoren op woonbeleving minimaal een 7.

  • Onze woningen hebben een conditiescore van gemiddeld 2.

Beide doelen zijn in 2022 behaald.

KWH-cijfers onderhoud en conditiescore

Onze huurders gaven ons voor het dagelijkse onderhoud in 2022 een KWH-cijfer van gemiddeld een 7,8. Dat is een hoger cijfer dan we ons ten doel hadden gesteld. Wel zien we een lichte daling ten opzichte van 2021; toen scoorden we een 7,9. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de al vaker genoemde tekorten aan mensen en materialen. Ook onze onderhoudspartners hebben daarmee te maken. Bij 2 van de 4 partners leidden de tekorten tot problemen bij de voorbereiding en uitvoering van onderhoud en reparaties. Huurders moeten daardoor lang wachten totdat ze gebeld worden en een afspraak wordt ingepland.
De conditie van onze woningen wordt als 'goed’ beoordeeld: we hebben in 2022 een conditiescore[1] van 1,93 behaald.

Onderhoud Zandvoort

Het afgelopen jaar is er veel inzet gepleegd om het Zandvoorts bezit te laten voldoen aan onze kwaliteitsstandaarden. We hebben in 2022 veel woningen geïnventariseerd en bouwkundig onderzocht. Dat geeft ons goed overzicht in wat er moet gebeuren. We zien dat veel woningen en flats een lage basiskwaliteit hebben. Dit kan het gevolg zijn van te weinig of slecht onderhoud, of doordat het zeeklimaat meer impact heeft dan verwacht.

In 2022 hebben we al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo speelt in Zandvoort in een complex een probleem met de vloeren, die volgens de constructeur onvoldoende draagvlak hebben. Dat leidde in 2022 tot een uitplaatsing van 18 gezinnen omdat we hun woningen moesten stempelen en veilig maken. De huurders zijn blij dat er wat gebeurt, maar ze maken zich wel zorgen nu ze zien hoe grootschalig wij te werk gaan. In het contact en de communicatie richting de Zandvoortse huurders zijn we zo goed mogelijk aan deze zorgen tegemoet gekomen.

  • 1Conditiescore volgens conditiemeting NEN 2767. Conditiescore 2 wordt omschreven als ‘Goede conditie’.