Leegstand en derving

Leegstand en derving

We hebben in 2022 hard gewerkt aan het verder terugdringen van de frictieleegstand (periode van leegstand bij mutatie na uitgevoerd mutatieonderhoud). Daarvoor is het oorspronkelijke doel voor 2022 (20 dagen) bijgesteld naar 15 dagen. Eind 2022 lag de gemiddelde frictieleegstand op 16 dagen. Dat is aanzienlijk lager dan de 24 dagen in 2021.

De sterke daling van de frictieleegstand is het resultaat van het continu optimaliseren van het proces. Zo kunnen mogelijke nieuwe huurders een woning al bezichtigen in de nog bewoonde staat. Deze maatregelen hebben niet alleen geleid tot een beter en klantvriendelijker proces, maar ook tot een reductie van € 150.000 wat betreft frictieleegstand.