Adviesaanvragen

Adviesaanvragen

Samenvoegen ICT en IM

De bestuurder vroeg het advies van de Ondernemingsraad over het samenvoegen van beide afdelingen. De OR bracht hierop een positief advies uit.

Opsplitsing team Facilitaire zaken

De adviesaanvraag betrof een andere aansturing van het team Klantadvies, de Inkoopadviseur en het team Facilitair. De OR is in gesprek gegaan met de betrokken medewerkers en vernam dat een en ander goed met hen was afgestemd. De OR adviseerde vervolgens positief.

Bijzonder Vastgoed

Na overleg met betrokkenen adviseerde de OR positief over het inrichtingsvoorstel Bijzonder Vastgoed en de verlenging van de opdracht van de interim-TCO Bijzonder Vastgoed tot en met 31 december 2022.

Interim bestuur

Een delegatie van de Ondernemingsraad sprak, na het vertrek van bestuurder Anke Huntjens, met de beoogde interim-directeuren. Het was een constructief gesprek waarin de deelnemers de verwachtingen naar elkaar over de toekomstige samenwerking uitspraken. Op basis van de aanbeveling van genoemde OR-delegatie bracht de OR een positief advies uit aan de Raad van Commissarissen over hun aanstelling.