Communicatie

Communicatie

Het team Communicatie heeft in de loop van 2022 een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld. De strategie vormt de basis voor een heldere communicatie richting zowel de organisatie zelf als naar de huurder. Onderdeel hiervan is de implementatie van een online brandportal. Met dit systeem wordt een volledig digitale contentcatalogus opgebouwd, waarin allerlei informatie centraal beschikbaar is. Denk aan een beeldbank, formats voor nieuwsbrieven en huisstijlelementen.

In 2022 is ook de huisstijl vernieuwd; deze wordt in 2023 geleidelijk verder ingevoerd.

Bovendien is eind 2022 een start gemaakt met de bouw van een nieuwe website voor Pré Wonen. Deze wordt in de eerste helft van 2023 opgeleverd. De nieuwe huisstijl en website dragen bij aan een eenduidige en heldere manier van communiceren.