Verslag van de Ondernemingsraad 2022

Verslag van de Ondernemingsraad 2022

Voorwoord van de voorzitter

2022 was een roerig jaar voor de OR. Gelukkig liep de coronapandemie langzamerhand ten einde. Thuiswerken stond en staat nog steeds op de agenda. Want ondanks dat corona daar geen rol meer in speelt, blijft thuiswerken wel een wens van veel collega’s. Naast de advies- en instemmingsaanvragen bleef de OR betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe generieke functiehuis. De deelname van 2 OR-leden in de organisatiebrede arbocommissie werd gecontinueerd.

De Teamexpeditie kon in 2022 helaas niet worden voortgezet. De wisselingen binnen de OR en uiteindelijk het vertrek van Anke Huntjens waren redenen om deze uit te stellen.

Na de mededeling dat Anke Huntjens eind 2022 Pré Wonen zou gaan verlaten, is de OR vanuit de RvC goed betrokken geweest bij het aanstellen van een nieuwe bestuurder.

Verder was het vertrek van diverse OR-leden een zorg voor de continuïteit van de OR. Zowel de interim- als de vicevoorzitter vertrokken in het tweede kwartaal gelijktijdig uit de OR vanwege een nieuwe baan buiten Pré Wonen. Anjo Kwakkenbos is toen als voorzitter aangetreden en Franc Lana nam de rol van vicevoorzitter op zich. Gelukkig was de OR eind 2022 weer op volle sterkte en hebben we gezamenlijk een goede, leerzame tweedaagse training in Huizen gehad. We kijken uit naar een goede voortzetting van de OR in 2023.

Anjo Kwakkenbos

Voorzitter Ondernemingsraad Pré Wonen

De Ondernemingsraad in 2022

In 2022 heeft de Ondernemingsraad 4 keer overlegd met het bestuur en 11 keer intern vergaderd. Hieronder staan de advies- en instemmingsaanvragen die de OR ontving.