Nevenstructuren en samenwerkingsverbanden

Nevenstructuren en samenwerkingsverbanden

Pré Wonen heeft nog een aantal samenwerkingsverbanden met collega-woningcorporaties Elan Wonen en Ymere in de vorm van vof’s.

Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde:

  • Woonwagenstandplaatsen Kennemerland B.V. Haarlem: 36,11% (2021: 36,11%).

  • Vof Zona Matadero, Haarlem: 33,3% (2021: 33,33%).

  • Vof De Remise Haarlem, Haarlem: 50% (2021: 50%).

  • Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat, Haarlem: in liquidatie; 0% (2021: 26%).

De Woonwagenstandplaatsen Kennemerland B.V. Haarlem beheert standplaatsen.

De activiteiten van vof Zona Matadero bestaan uit projectontwikkeling binnen het statutaire werkgebied. In 2022 is het onroerend goed verkocht. Het is de verwachting dat de vof in 2023 zal worden ontbonden.

Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat behartigde de belangen voor het saneren van de grond van het voormalige ketelhuis. In 2022 is de grond in de stichting overgedragen. Vervolgens is eind 2022 het besluit genomen om de stichting te liquideren en is Pré Wonen uitgetreden als bestuurder. De afrekening en verrekening van het vermogen vindt plaats in 2023.

Vof De Remise (50%) bestaat ultimo 2022 nog. Pré Wonen heeft echter geen financieel belang meer in deze vof. De rekeningcourantverhouding is in 2016 volledig afgewikkeld. Pré Wonen heeft geen aandeel meer in het exploitatieresultaat van de vof. De verwachting is dat deze vof in 2023 wordt ontbonden.