Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

In ons werkgebied is het tekort aan woningen onverminderd groot. Het verruimen van ons aanbod aan sociale huurwoningen heeft dan ook onze blijvende aandacht. Een lastige woningbouwmarkt en maatschappelijke ontwikkelingen bemoeilijken dit steven. Toch zetten we in 2023 enkele concrete stappen en werken we gestaag door aan het behalen van onze doelen.