Overige zaken

Overige zaken

Samenstelling OR per 1 januari 2023

Naam

Rol

Anjo Kwakkenbos

(voorzitter), lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoed Projecten

Franc Lana

(vicevoorzitter), lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Wijkbeheer

Tanja Paap

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Leefbaarheid

Amanda Haan

lid, cluster Financiën, team Business Control

Annette van der Goes

lid, cluster Verhuur en Wonen, team Verhuur

René Buitenweg

lid, cluster Servicekosten en VvE-beheer, teamcoördinator Services en VvE

Maxime Heinsbroek

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Leefbaarheid

Samenstelling OR per 31 december 2023

Naam

Rol

René Buitenweg

Duovoorzitter, cluster Servicekosten en VvE-beheer, teamcoördinator Services en VvE

Maxime Heinsbroek

Duovoorzitter, cluster Wonen en Vastgoed, team Wonen

Franc Lana

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Wijkbeheer

Elroy Noordermeer

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Gebiedsregie

Jill Rijkhoff

lid, cluster Wonen en Vastgoed, team Verhuur

Yigal Horas

lid, cluster Verhuur en Wonen, team Verhuur

Annette van der Goes

lid, cluster Verhuur en Wonen, team Verhuur

Ondersteuning OR

Naam

Rol

Anjo Kwakkenbos

adviseur OR, cluster Wonen en Vastgoed, team Vastgoed Projecten

Sonja Dubbeldam

ambtelijk secretaris, externe deskundige

Financieel Jaarverslag Ondernemingsraad 2023

Omschrijving

Werkelijk

Begroot

Ambtelijk secretaris

29.486

25.000

Opleidingskosten/ extern advies

14.043

11.000

Abonnementen

887

1.000

Diverse kosten

929

1.000

Totaal

45.345

38.000

De posten ‘Opleidingskosten’ en ‘extern advies’ zijn samengevoegd, omdat in de praktijk het een overliep in het ander.

Het begrotingsbedrag lijkt laag, maar de bestuurder stelde dit vast op basis van het gemiddelde van voorgaande jaren. De huidige OR bestaat uit 80% nieuwe leden, die geen eerdere ervaringen hadden met OR-werk. Daarom doorliepen zij een volledige starttraining. In september 2024 dient de OR zelf een begroting in voor 2025. Deze sluit naar verwachting beter aan bij de werkelijke kosten.