Dit is Pré Wonen

Dit is Pré Wonen

‘Iedereen een fijn thuis!’ Vanuit deze missie beheren wij bijna 16.000 sociale huurwoningen in ons werkgebied. De woningen liggen verspreid over de gemeenten Haarlem, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede en Zandvoort.

In dit jaarverslag laten wij zien wat wij in 2023 hebben gedaan om iedereen een fijn thuis te bieden. Dat doen wij aan de hand van 4 thema’s: Beschikbaar, Betaalbaar, Kwaliteit en Dienstverlening. Aan elk thema is een hoofdstuk gewijd. Daarnaast besteden we een apart hoofdstuk aan duurzaamheid. Dit doet recht aan de groeiende aandacht voor dit thema, waardoor duurzaamheid in 2023 – meer dan in voorgaande jaren - op de kaart kwam te staan.

Samenwerkingsverbanden

Als corporatie staan we voor grote maatschappelijke en duurzaamheidsopgaven. Deze kunnen we alleen realiseren als we de samenwerking opzoeken met andere partijen, zoals gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en onze partners in de bouw. In 2023 investeerden we dan ook volop in bestaande én nieuwe samenwerkingsverbanden.

Interne organisatie op orde

Om goed te kunnen functioneren moet de basis op orde zijn. De professionalisering van onze interne organisatie stond daarom ook in 2023 hoog op de agenda. We besteedden veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers en stimuleren het intercollegiaal contact en samenwerking. Vanuit een solide basis staan wij klaar om onze huurders een fijn thuis te bieden, nu en in de toekomst.