Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

In de periode van januari tot half mei ontvingen we 43 klachten. Daarvan handelden we 33% naar tevredenheid af.

Na de ingebruikname van het klantvolgsysteem medio mei ontvingen we 90 online klachtenformulieren. Vanwege een onvolledige registratie deden we geen nazorg en daarom is ook niet bekend hoeveel klachten naar tevredenheid zijn afgehandeld. Wel namen we alle klachten in behandeling.

Klachtenformulier

In 2023 daalde het aantal ontvangen klachtenformulieren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat huurders op de nieuwe website en het huurdersportaal een contactformulier kunnen invullen. Daardoor maakten zij waarschijnlijk minder snel gebruik van het speciale klachtenformulier.

In 2023 kreeg de Huurcommissie 45 zaken in behandeling. In 19 zaken ging het om huurincasso en servicekosten. De overige 26 zaken gingen over onderhoud. Daarvan waren er 7 gegrond, 6 ongegrond en staan er nog 13 open.

De Geschillencommissie behandelde dit jaar 11 zaken. Over 3 daarvan is advies uitgebracht, 2 zaken waren ongegrond en 6 zaken zijn ingetrokken (door de huurder, of omdat de interne klachtenprocedure niet was doorlopen).

Geschillen- en Huurcommissie

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Geschillencommissie

11

8

Huurcommissie

45

26

Totaal aantal nieuwe zaken

56

34