Communicatie met huurders

Communicatie met huurders

Om onze huurders goed te informeren, zoeken we ook zelf actief contact met hen. Goede communicatie is dan ook een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. In 2023 verbeterden we de communicatie richting huurders met de lancering van de nieuwe website en het nieuwe huurdersportaal. De website biedt antwoord op allerlei vragen. En in het huurdersportaal regelen huurders zelf verschillende zaken zoals het melden van een reparatieverzoek of het betalen van de huur.

Nieuwsbrief Huurdersinfo

In 2023 hebben de huurders onze nieuwsbrief Huurdersinfo 4 keer ontvangen. Hierin informeren we huurders over onderwerpen die voor hen van belang zijn. In elke editie hebben de huurdersvertegenwoordigingen een vaste plek om hun achterban te berichten. De toegankelijkheid van de Huurdersinfo verbeterden we in 2023: de teksten schrijven we nog meer vanuit de huurder, in begrijpelijke taal en met een aantrekkelijke vormgeving.

Animatievideo’s

We publiceerden in 2023 voor het eerst animatievideo’s waarin we kort en bondig processen uitleggen. De eerste video’s gingen over het opzeggen van de huur en tips voor het voorkomen van vocht en schimmel. Vooral voor laaggeletterden of mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen is deze visuele informatie beter te begrijpen. In 2024 breiden we het aantal animatievideo’s verder uit.

Hoe pak ik vocht en schimmel aan in mijn woning? Hoe kan ik de huur van mijn woning of garage opzeggen?