Huurderstevredenheid

Huurderstevredenheid

KWH-scores

De investeringen in medewerkers en technische innovaties leidden in december 2023 tot een flinke stijging in de algemene waardering van onze huurders. 2 keer per jaar vragen we de Algemene Waardering voor Pré Wonen uit, in mei en in december. In mei 2023 scoorden we een 6,3 en in december een 6,9. Gemiddeld komen we uit op een 6,6. De score ligt nog onder het door ons gewenste niveau, maar de stijging bevestigt dat we met de ingezette koers op de juiste weg zitten. Ook komen we dichter bij het landelijke gemiddelde (7,2) van corporaties.

Naast de Algemene Waardering vragen we onze huurders ook hoe ze de dienstverlening van onze processen ervaren. Bijvoorbeeld de processen rond nieuwe verhuringen en vertrekkende huurders, maar ook reparaties en onderhoud. In 2023 kregen we voor deze processen de volgende scores:

KWH (voortschrijdend gemiddelde)

Nieuwe huurders

Huurders met onderhoud

Vertrokken huurders

Algemene dienstverlening

Nieuwe huurder

Reparaties

Onderhoud

Huur opzeggen

Contact / algemene waardering

Huurders- oordeel totaal

2023

7,6

7,8

7,3

7,6

6,9

7,6

2022

7,3

7,8

7,7

7,8

6,8

7,7

2021

7,2

7,9

7,8

7,3

7,1

7,5

Reparaties

De huurders waardeerden ons op het proces ‘reparaties’ in 2023 met een 7,8. Dat is gelijk aan de score in 2022. Een opmerkelijk resultaat, want we hebben medio 2023 aan 3 van de 4 aannemers laten weten dat we het contract met hen per 2024 zouden beëindigen. Ondanks dat deze aannemers dat vroegtijdig wisten, hielden zij de waardering van hun dienstverlening toch op hetzelfde niveau. Een mooie prestatie.

Nieuwe huurders

De waardering van nieuwe huurders is gestegen van een 7,3 in 2022 naar een 7,5 in 2023. Dit is te danken aan de inspanningen van het team Verhuur om nieuwe huurders meer toelichting te geven op het verhuurproces.

Vertrokken huurders

Het proces rond het eindigen van de huur (‘vertrokken huurders’) laat eind 2023 weer een lichte stijging zien. Dat haalt het gemiddelde voor 2023 iets op. De betere communicatie vanuit het team Verhuur, bijvoorbeeld over hoe mensen de woning moeten achterlaten, vertaalt zich hier in een hogere waardering.