Portefeuillegroei

Portefeuillegroei

In 2023 actualiseerden we ons portefeuilleplan uit 2021. Het portefeuilleplan beschrijft onze plannen en ambitie tot 2040. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het vorige plan zijn:

  • In onze strategie vormt onze doelgroep nu veel sterker het vertrekpunt. Centraal staat de vraag: welk type vastgoed past bij onze doelgroep voor nu en in de toekomst?

  • Onze opgave is bijgesteld: we verhoogden onze ambitie voor het toevoegen van woningen met 500 woningen extra.

In 2023 was ons doel om 400 woningen (netto toevoeging) in projectopdrachtfase te nemen. Dat hebben we gehaald: in totaal kwamen we dit jaar uit op een portefeuillegroei van 427 woningen. We spreken van een bijdrage aan de portefeuillegroei als het bestuur in 2023 minimaal een projectopdracht of, in het geval van een gebiedsontwikkeling, een kaderbesluit heeft vastgesteld. Bij een acquisitie is de door het bestuur vastgestelde koopovereenkomst leidend.

Dit totaal van 427 woningen is dus inclusief de woningen die we realiseren in het kader van de gebiedsontwikkelingen Waddenbuurt en Beatrixplein in Haarlem. Hiervoor stelden we in 2023 kaderbesluiten vast.

Aantal woongelegenheden

Het totaal aantal woongelegenheden per gemeente was eind 2023 als volgt:

Woon- gelegenheden per 31/12/2023

Kwaliteits-
kortingsgrens
(t/m € 452,20)

Lage aftoppings- grens (t/m € 647,19)

Hoge aftoppings- grens (t/m € 693,60)

Liberalisatie- grens
(t/m € 808,06)

Duur (vanaf € 808,06)

Totaal

Beverwijk

449

2.379

249

462

151

3.690

Bloemendaal

54

273

59

133

55

574

Haarlem

858

4.961

480

1.246

287

7.832

Heemskerk

1

29

7

22

4

63

Heemstede

47

333

77

176

24

657

Zandvoort

171

1.606

263

423

141

2.604

Totaal aantal zelfstandige woongelegenheden

1.580

9.581

1.135

2.462

662

15.420

Aantal onzelfstandige woongelegenheden

340

1

0

21

9

371

Totaal aantal woongelegenheden

1.920

9.582

1.135

2.483

671

15.791

In 2023 bereikten we met de gemeente Zandvoort overeenstemming over de koop en levering van de Mariaschool. In 2024 starten we daar met de ontwikkeling van 10 jongerenwoningen. Ook sloten we dit jaar een koop- en aanneemovereenkomst met de ontwikkelaar en bouwer van de Duinwachter in Zandvoort met 33 woningen.

Veranderende positie in vastgoedontwikkeling

We zien dat op het gebied van vastgoedontwikkeling onze positie als corporatie verandert. Omdat projecten moeilijker te financieren zijn, kiezen projectontwikkelaars eerder voor een gewijzigd programma waar meer sociale huur gerealiseerd wordt. Daarbij zoeken ze steeds vaker de samenwerking met corporaties.