Overlast

Overlast

Over 2023 hadden we in totaal 239 nieuwe overlastzaken. Nog steeds neemt het aantal gevallen van zware overlast toe. Ook stijgt het aantal gevallen waaraan meerdere en ernstigere problemen ten grondslag liggen. Denk aan drugsgebruik, psychische problemen en gebruik van geweld. Samenwerking met onze partners in de wijk (ggz, politie, gemeente, welzijnsorganisaties) wordt dan ook steeds belangrijker om deze problematiek aan te pakken.

We pakken de overlastproblematiek ook via ons toewijzingsbeleid aan. Overlast komt vooral voor in kwetsbare wijken, waar we nu een concentratie van kwetsbare huurders zien. Door bij de toewijzing van kwetsbare doelgroepen meer rekening te houden met de ranking van de wijken, kunnen we deze huurders beter spreiden over de veerkrachtigere wijken.

Kengetallen overlast

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Totaal aantal nieuwe meldingen

239

223

Aantal juridische zaken (afgesloten)

6

8

Aantal afgehandelde zaken

202

224

Aantal openstaande zaken (ultimo periode)

103

66

Onrechtmatige bewoning/woonfraude

De bestrijding van woonfraude en onrechtmatige bewoning was ook in 2023 een belangrijk aandachtspunt. We sporen gevallen van woonfraude actief op en maken daarbij gebruik van signalen uit de buurt. Om een gedwongen uitzetting via de rechter te voorkomen, zetten wij bij woonfraude eerst in op een vrijwillige huuropzegging. Dat lukt in 2023 in 9 van de 12 woonfraudezaken. In de overige 3 gevallen dwongen we de huuropzegging via de rechter af.

Kengetallen woonfraude

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Aantal nieuwe meldingen

72

71

Aantal afgesloten meldingen

51

106

Aantal afgesloten meldingen waar geen sprake was van woonfraude

27

84

Wijze van afhandeling

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Vrijwillige huuropzegging woonfraude

9

14

Ontruimingen m.b.t. woonfraude

3

3

Ontruimingen m.b.t. huurachterstanden

5

5