Verkoop

Verkoop

In 2023 verkochten we in totaal 30 woningen van het bestaande bezit. Dit zijn 18 DAEB- en 12 niet-DAEB-woongelegenheden. Dit zijn 5 woningen minder dan in 2022. Door de lagere mutatiegraad in 2023 kwamen er minder woningen vrij uit onze verkoopvoorraad.

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Verkopen woongelegenheden

DAEB

niet-DAEB

DAEB

niet-DAEB

Beverwijk

4

1

2

2

Bloemendaal

0

5

0

0

Haarlem

11

5

9

3

Heemskerk

0

0

0

16

Heemstede

3

1

3

0

Zandvoort

0

0

0

0

Alle gemeenten

18

12

14

21

Aantal toewijzingen/opzeggingen

2022

2023

Daling %

Toewijzingen (alleen woningen)

893

718

-19,6%

Opzeggingen (alle VHE's)

1071

901

-15,9%