Kwaliteit woningvoorraad

Kwaliteit woningvoorraad

In 2023 was de gemiddelde conditiescore van onze woningen een 2,09[*]. Dat is hoger dan de gemiddelde score van een 2, ons doel voor dit jaar. De score is een trendbreuk met voorgaande jaren, toen de gemiddelde score juist daalde. Hier zijn verschillende verklaringen voor:

  • In de gemiddelde conditiescore tellen ook complexen mee waarvan de geplande sloop is uitgesteld (zoals de Waddenstraat in Haarlem).

  • Dat geldt ook voor complexen waarvan de renovatie is uitgesteld (zoals de Eikenstraat/Bomenbuurt in Haarlem) of waarvan het planmatig onderhoud vorig jaar niet is gerealiseerd.

  • Ook speelt mee dat we inmiddels met andere externe partijen werken voor de NEN-inspecties. Hun meetmethoden wijken iets af, waardoor een verschil van een paar honderdsten eenvoudig kan ontstaan.

In 2024 monitoren we of deze trend zich voortzet.

Verduurzaming woningvoorraad

Een factor die mogelijk van grote invloed is op de toekomstige conditiescores, is de verduurzaming van onze woningvoorraad. In 2023 zetten we het thema ‘Duurzaamheid’ binnen de organisatie op de kaart. We troffen de nodige voorbereidingen om in 2024 voortvarend aan de slag te gaan met de verduurzaming van onze woningen. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Duurzaamheid’.

Onderhoudslasten

Op het gebied van onderhoud voerden we in 2023 een aantal verbeteringen door. We brachten de interne bezetting op orde, trokken nieuwe partners voor het dagelijks onderhoud aan en maakten met onze installatiepartners nieuwe afspraken.

De onderhoudslasten bedroegen in 2023:

Onderhoudslasten (x 1.000)

Begroting 2023

Realisatie 2023

Realisatie 2022

Klachtenonderhoud

7.868

12.060

9.292

Mutatieonderhoud

8.701

8.150

8.872

Planmatig onderhoud (incl. VvE-onderhoudsdeel)

23.215

22.251

18.339

Toegerekende organisatiekosten

4.774

5.305

5.470

Totaal

43.271

47.766

41.973

Aantal kostenfactoren (VHE, ultimo jaar)

16.242

16.394

16.398

Kosten per kostenfactor (VHE)

2,7

2,9

3,0

De flinke groei in de onderhoudskosten is als volgt te verklaren:

  • De hoge inflatie.

  • We voerden in 2023 meer onderhoudsprojecten uit dan in 2022.

  • *De conditiescore loopt van 1 tot 6. Daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. De score van 2,09 in 2023 is dus een lichte daling in kwaliteit ten opzichte van voorgaande jaren.