Duurzaamheid

Duurzaamheid

We staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Onze woningvoorraad moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit vereist ook intern aanpassingen. In 2023 lag de focus op dat laatste: met een aantal concrete acties plaatsten we het thema ‘duurzaamheid’ binnen de organisatie op de kaart en is het centraal belegd. Onze organisatie heeft in 2023 de basis gelegd om de komende jaren met onze externe partners te werken aan de gezamenlijke doelstelling: CO2-neutraal in 2050.