Strategische samenwerkingsverbanden

Strategische samenwerkingsverbanden

In 2023 bouwden we de strategische samenwerkingsverbanden met gemeenten en marktpartijen verder uit. Zoals het in 2022 gestarte traject ‘Samen Anders’, waarin we samen met de gemeente Haarlem, marktpartijen en corporaties de bouwprojecten willen versnellen en stroomlijnen.

In Zandvoort en Beverwijk is de samenwerking verder uitgebreid en gestructureerd. De opgaven in deze gebieden zijn:

  • Voor Zandvoort-Noord: In deze aandachtswijk werken we aan een toekomstvisie, waarbij we onze voorraad willen verbeteren, maar ook meer differentatie in woonproducten willen realiseren. De voorgenomen nieuwbouwlocaties vormen hier een belangrijke sleutel in.

  • Voor Beverwijk: we werken aan de relatie met de gemeente en andere stakeholders om samen de juiste strategische afwegingen te maken, met als doel het woningaanbod in deze gemeente te differentiëren. Om de woningbouwprojecten vanuit alle stakeholders te versnellen is het samenwerkingstraject onder de naam ‘Woningmakers’ in 2023 van start is gegaan.

Onderstaande tabel geeft de geplande groei, op basis van besluitvorming, van onze portefeuille in 2023 weer:

Bijdrage aan portefeuillegroei (o.b.v. besluitvorming)

Project

Woningen

Nieuwbouw

Boerhaavelaan, Haarlem

50

Renovatie

Ecocura, Heemstede

3

Nieuwbouw

Graafschap-Hamelinkstraat, Haarlem

5

Aankoop/nieuwbouw

Bernadottelaan, Haarlem*

-26

Aankoop/nieuwbouw

Ruckert-locatie, Zandvoort

62

Aankoop

Duinwachter, Zandvoort

33

Nieuwbouw

Beatrixplein, Haarlem

174

Nieuwbouw

Waddenbuurt, Haarlem

126

Totaal

427

* In 2022 was Bernadottelaan gerapporteerd als groei, echter is hier geen verdichting/groei gerealiseerd.