Samenstelling Raad van Commissarissen Pré Wonen

Samenstelling Raad van Commissarissen Pré Wonen

De Raad van Commissarissen van Pré Wonen kent over 2023 de volgende samenstelling:

De heer ir. W. J. Bodewes (1952) voorzitter, lid Remuneratiecommissie

Directeur-eigenaar Wienke Bodewes, strategisch vastgoedadvies

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Advies Supermarktfonds Nederland, Amsterdam.

 • Lid Raad van Commissarissen Hurks, bouw- en ontwikkelingsbedrijf, Eindhoven.

 • Lid Raad van Commissarissen Scholtensgroep, bouw-, ontwikkeling-, exploitatiebedrijf, Wognum.

 • Lid Raad van Commissarissen M.J. de Nijs en Zonen B.V., Warmenhuizen.

 • Raad van toezicht Internationale Architectuur Biënnale, Rotterdam.

 • Voorzitter Bestuur Holland Property Plaza, Zeist.

 • Lid Dagelijks Bestuur Forum Stedelijke Vernieuwing, Den Haag.

 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Rotterdam.

 • Lid Raad van aanbeveling Provada, Amsterdam.

 • Lid Raad van Advies van OZ, architectenbureau Amsterdam. 

Mevrouw J.P.A. de Goede MSc MCM (1954); lid, voorzitter Remuneratiecommissie (benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordigingen)

Directeur/consultant Coreness B.V. The Change Academy

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Opspoor, Purmerend.

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Tabijn, Heemskerk.

 • Bestuur Zaanse Schans (februari 2022).

De heer B.T. Rutten BEc, MBA, MSc, FRICS (1970); lid, voorzitter Auditcommissie (Contactpersoon voor Ondernemingsraad)

Head of Sectorcluster Commercial Real Estate – Hotels – Leisure ABN AMRO

Nevenfuncties:

 • Member of the Board of Recommendation Provada Trade Fairs.

 • Chairman exam committee RICS.

 • Lid van de RvC INNAX BV, Veenendaal sinds september 2022.

 • Lid van de RvA Greenlabel.nl, Megchelen sinds augustus 2022.

De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (1966); lid (benoemd op voordracht van de huurdersvertegenwoordigingen)

CEO / Voorzitter Raad van Bestuur TNO

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit, Amsterdam.

 • Lid van de ‘Raad van Nesteliers’ (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee.

 • Lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem.

 • Lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (ACTI), Amsterdam.

Mevrouw mr. A.A.F. Talitsch (1969); lid, lid Auditcommissie

Advocaat en mediator, Anouk Talitsch Advocatuur en Mediation
 Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Rijnmond Dokters, Rotterdam.

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Sympany, Utrecht.

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Heliomare, Wijk aan Zee.

 • Lid Raad van Commissarissen Huisartsenpost West-Brabant.

 • Lid bestuur Business Circle Residentie Orkest, Den Haag.

 • Voorzitter stichting Haagse Muziekcentrale, Den Haag.

 • Voorzitter KNVB Commissie van beroep Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal Regio West.

 • Docent Leergang Board Potentials Nationaal Register/NR Academy, Den Haag.