Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

De uitgaven aan planmatig onderhoud bleven in 2023 binnen de begroting. Dat was inclusief een aantal verschuivingen. Een onvoorzien project was bijvoorbeeld het stempelen van de Lorentzflats in Zandvoort. Nadat daar betonrot was geconstateerd, voerden we deze werkzaamheden in de tweede helft van 2023 met spoed uit. De stempels stellen het gebouw volledig veilig tot aan de herstelingreep. Deze is nu in voorbereiding.

Consolidatie onderhoudspartners

Het afgelopen jaar kregen we steeds meer te maken met de consolidatie van de onderhoudspartners. Daardoor vallen nu meerdere van onze onderhoudspartners binnen hetzelfde concern. Dat heeft gevolgen voor de aanbesteding en de marktwerking. We zien ook dat private equity steeds meer zijn intrede doet in de onderhoudsmarkt. Dat beïnvloedt de bedrijfsvoering van onze partners. We houden deze ontwikkeling - en de mogelijke consequenties daarvan voor het partnerschap - scherp in de gaten.