Projecten verduurzaming

Projecten verduurzaming

We startten in 2023 een aantal verduurzamingsprojecten op en behaalden enkele concrete resultaten. Hieronder noemen we de belangrijkste ontwikkelingen.

Start EFG-aanpak

Najaar 2023 begonnen we met de verduurzaming van de woningen met labels E, F en G. Doel is om deze minimaal naar energielabel D te verbeteren. In totaal verduurzamen we 1.402 objecten in het kader van dit EFG-project. De werkzaamheden richten zich op het reduceren van de warmtevraag door isolatie van vloer, gevel en dak. Daarmee bereiden we deze woningen voor op alternatieve warmteoplossingen voor gas in de toekomst. De resultaten van deze verduurzamingsmaatregelen maken we in 2024 meer inzichtelijk door gebruik van data.

In 2023 startte de EFG-aanpak met de verduurzaming van 46 woningen in Zandvoort. Vanaf het eerste kwartaal 2024 leveren we hier de eerste woningen op met een nieuw energielabel. Eind 2023 voegden we nog 250 woningen in Schalkwijk (Haarlem) toe. Deze woningen pakken we versneld aan, zodat zij uiterlijk 2030 klaar zijn voor een toekomstige warmteoplossing in dit gebied.

Energielabels

Eind 2023 was het aantal woningen per energielabel als volgt verdeeld:

Energielabels

Aantal woningen eind 2023

A++++

12

A+++

49

A++

66

A+

291

A

4.027

B

1.783

C

4.587

D

1.846

E

1.078

F

527

G

426

Geen label/nog aanvragen

164

Totaal

14.856

Zonnestroom

Van de circa 1.600 eengezinswoningen die in 2019 voldeden aan de toenmalige criteria voor het plaatsen van zonnepanelen, zijn tot nu toe ongeveer 800 woningen voorzien van zonnestroom. Op portefeuilleniveau zijn in totaal 1.275 elektriciteitsmeters actief. In 2023 is in totaal 2.017.231 kWh aan zonnestroom opgewekt:

Het afgelopen jaar zijn de criteria herzien. Dit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat we in de toekomst op meer daken zonnepanelen kunnen plaatsen. De opwekking van zonnestroom op onze daken neemt dan toe.