Toewijzingen

Toewijzingen

In 2023 is 96,4% van de woningen passend toegewezen. Dat is ruim boven de wettelijke norm van 95%. Daarnaast wezen we 58,4% van de woningen toe aan regulier woningzoekenden. Ook dit is ruim boven onze interne norm van 50%. De overige woningen (41,6%) wezen we toe aan bijzondere doelgroepen.

In 2023 waren er in totaal 681 nieuwe verhuringen, waarvan 578 toewijzingen. Het verschil (103 woningen) betreft woningen die niet geschikt zijn voor reguliere toewijzing. Dat waren in 2023:

  • 31 tijdelijke verhuurovereenkomsten

  • 26 antikraakwoningen

  • 45 studentenkamers.

De 578 toewijzingen zijn als volgt verdeeld:

Toegewezen in 2023

Regulier

Urgent

25% vrije bemiddelings- ruimte

Status- houders

Pact van Uitstroom

Stads- vernieuwing

Woningruil

Woon- groepen

Senioren

Toegewezen

339

41

28

69

27

10

24

18

22

Door nieuwe toewijzingen (huurharmonisatie) stegen de gemiddelde sociale huren met 0,34% en voor de vrije sector met 0,84%.

Daling aantal mutaties en toewijzingen

In 2023 waren er minder mutaties en dus minder nieuwe huurders dan de voorgaande jaren. Dat bemoeilijkte de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Want hoewel de toewijzing aan bijzondere doelgroepen qua doelstelling gelijk bleef, waren er in 2023 minder woningen beschikbaar. Bovendien waren de woningen die beschikbaar kwamen ook minder passend, zowel in grootte als in de hoogte van de huurprijs.

We zien over het algemeen een verschuiving van de toewijzing: we kunnen steeds minder woningen aanbieden aan onze primaire doelgroep (huurders met een gezinsinkomen van minder dan € 25.000 en die niet vallen onder de bijzondere doelgroepen). Er zijn namelijk weinig woningen beschikbaar in dit lage huursegment. Bovendien krijgen de bijzondere doelgroepen hierin vaak voorrang. We kunnen de primaire doelgroep dus steeds minder goed bedienen. Dat heeft grote gevolgen voor deze doelgroep, de wachttijden lopen op. Ook staat hierdoor de leefbaarheid in de wijken verder onder druk doordat woningen in deze huurprijscategorie vaak geconcentreerd in de wijken zijn.

Onderstaande tabel betreft beëindigende contracten/mutaties van kamers en woningen, exclusief sloop.

2022

2023

Delta

Mutatie graad %

5,80%

4,52%

-1,28%

Mutatie aantallen

894

696

-198