Verslag van de Ondernemingsraad 2023

Verslag van de Ondernemingsraad 2023

Voorwoord van de voorzitter

Dit jaar veranderde de samenstelling van de Ondernemingsraad (OR) stevig. De OR verjongde en de functie van de Voorzitter OR werd een duo-functie. De nieuwe groep OR-leden wilde zichtbaarder zijn en op een andere manier met beleidsvragen omgaan. Om hiervoor inspiratie op te doen volgden zij een opleiding.

Voor de beleidsvragen volgden zij samen met de bestuurder een training ‘Navigator-methode’. Hierbij zijn de OR en de bestuurder getraind in het anders vragen stellen en antwoord ontvangen. Zo vraagt het bestuur, als het van plan is nieuw beleid te maken, vooraf aan de OR naar welke toetsingspunten de OR gaat kijken. Het bestuur kan dan gerichter een beleidsstuk aan de OR voorleggen. De verwachting is dat dit in 2024 positieve resultaten geeft.

Wat betreft beter zichtbaar zijn nam de OR initiatieven tot bijvoorbeeld de enquête over de rittenregistratie en de informatieverstrekking over de cao-onderhandelingen. De OR heeft als doel een goede vertegenwoordig te zijn van het personeel naar het bestuur toe. In 2023 legden wij een basis die hopelijk mooie resultaten brengt in 2024 en verder.

Tot slot staan wij nog een keer stil bij het overlijden van onze oud-OR-voorzitter en zeer gewaardeerde collega Kees Kühne.

Maxime Heinsbroek & René Buitenweg

Cao-onderhandelingen en nieuw pensioenstelsel

De OR koos er bewust voor om de collega’s actief over deze 2 onderwerpen te informeren. Hiervoor kozen we 2 verschillende routes:

  • Bij de cao-onderhandelingen verzamelde de OR in elke fase van de onderhandelingen steeds de standpunten van zowel Aedes als de 3 grote vakbonden. Deze deelden we via de mail met alle betrokkenen binnen Pré Wonen. Over het inmiddels behaalde eindresultaat spraken we met Personeelszaken af om gezamenlijk naar de gevolgen van de nieuwe cao te kijken. De OR ervaart een prima samenwerking.

  • De bestuurder reageerde positief op het voorstel van de OR om zelf een bijeenkomst te organiseren over het nieuwe pensioenstelsel. Inmiddels zijn deze plannen gewijzigd. In de loop van 2024 organiseert Personeelszaken zelf een informatiesessie. Dit doen zij in samenwerking met het SPW. Ook de vakbonden boden aan tekst en uitleg te geven. De OR ervaart ook hier een positieve samenwerking en kijkt samen met Personeelszaken hoe we deze bijeenkomst in 2024 tot een succes kunnen maken.

Raadpleging achterban

De OR vindt het belangrijk om de mening van de achterban te weten. Daarom zette de OR een enquête uit over 2 onderwerpen die leven binnen de organisatie: de rittenregistratie en de gesprekkencyclus. Van beide enquêtes deelden we de uitkomsten met het bestuur. We verwachten in februari/maart 2024 een vervolgreactie van het bestuur.

Instemming nieuwe bestuurder

Bij het werven van de nieuwe bestuurder haakte de Raad van Commissarissen de OR direct aan. Een afvaardiging van de OR was betrokken bij de gesprekken met kandidaten. Deze kon zich vinden in de voordracht. Na kennismaking van de voltallige OR met de beoogd bestuurder sloten we de instemmingsaanvraag met een positieve instemming af.

Het jaar van de Ondernemingsraad in het kort

  • De OR-leden schoolden zich dit jaar op het gebied van financiën, communicatie, besturen en arbo.

  • Wat betreft het Generiek functiehuis vertegenwoordigde een externe specialist de OR in de commissie van bezwaar.

  • We kaartten bij de bestuurder onderwerpen aan als het uitzetten van de procedure van vacatures (intern en extern), het corrigeren van de wachtdienstregeling en het rookbeleid.