Duurzame organisatie

Duurzame organisatie

Het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen vereist in de eerste plaats de betrokkenheid van onze hele organisatie. Alle medewerkers en alle afdelingen krijgen hiermee te maken, van Vastgoed tot Klantadvies, en van Onderhoud tot Financiën en I&A. Een integrale aanpak van alle aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen binnen de organisatie is noodzakelijk. Een eerste stap daarin is het creëren en invullen van de nieuwe functie van Coördinator/Adviseur Duurzaamheid binnen het team Vastgoedsturing. De nieuwe coördinator is sinds zijn aanstelling in september 2023 bezig met het op de kaart zetten van het thema ‘duurzaamheid’ binnen de organisatie, onder meer met interne informatiesessies en kennisdeling. Daarnaast werken we aan het verbreden van de kennis van en ervaring met duurzaamheidsonderwerpen. Bijvoorbeeld door duurzaamheidsprofessionals aan te trekken en door externe kennisvergaring.

Verbetering verduurzamingsprocessen

De grotere aandacht voor dit thema onder de medewerkers moet de komende jaren leiden tot verbetering van een aantal aan duurzaamheid gerelateerde processen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Om meer data gedreven te kunnen werken aan de CO2-doelstellingen, moeten we data verzamelen en de monitoring op CO2 verbeteren. Waarschijnlijk kunnen we de CO2-monitoring in 2024 toepassen.

  • Het verbeteren van de kwaliteit en het actueel houden van data rond duurzaamheid, zodat onze verduurzamingsinspanningen ook inzichtelijk worden. Denk hierbij aan het tijdig aanvragen en bijhouden van nieuwe energielabels na een verduurzamingsproject.

  • Verduurzaming van de eigen organisatie, zoals de eigen huisvesting en Facilitaire zaken.

Route naar CO2-neutrale woningvoorraad in 2050

De sterkere interne focus op duurzaamheid leidde er ook toe dat we in 2023 een eerste aanzet deden voor een langetermijnstrategie tot 2050. We leggen de langetermijnstrategie vast in een routekaart. Deze routekaart is een integraal plan voor de verduurzaming van onze woningvoorraad, van portefeuilleplan tot op complexbeheer niveau. We kijken naar de gewenste ontwikkeling van de portefeuille richting 2050 en hoe we op complexniveau kunnen verduurzamen. Het plan stippelt geen zwart-witstrategie uit, maar geeft vooral richtlijnen waarop we de komende periode kunnen sturen. Het is een dynamisch plan, dat we steeds kunnen bijsturen. We leveren het plan in de loop van 2024 op.

ESG-rapportage

In 2023 deden we een verkenning naar de ESG-rapportage (Environment, Social and Governance). Deze rapportage toetst organisaties op duurzaam gedrag, zoals de mate van CO2-uitstoot en of hoe bijvoorbeeld het inkoop- of personeelsbeleid duurzaam is ingericht. De ESG-rapportage is nog niet verplicht voor corporaties, maar wordt dat in toekomst waarschijnlijk wel. Met de verkenning lopen we hierop vooruit en we gaan hiermee in 2024 verder.