Huurbeleid

Huurbeleid

Halverwege 2023 voerden we de eerste gesprekken over de herziening van het huidige huurbeleid, onder meer met huurders. In de loop van 2024 ronden we de herijking van het huurbeleid af.