Netwerk en externe samenwerkingen

Netwerk en externe samenwerkingen

Het verduurzamen van onze woningvoorraad kunnen we per definitie niet alleen. We hebben hiervoor de samenwerking met onze partners in deze regio hard nodig. In 2023 staken we veel energie in het aanhalen van nieuwe relaties en het intensiveren van bestaande relaties met gemeenten, collega-corporaties, adviseurs en uitvoerende partners als het gaat om verduurzaming. Zo bliezen we de bestaande samenwerking met de Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie nieuw leven in. Ook trokken we meer op met collega-corporaties, bijvoorbeeld in gesprekken met gemeenten of voor het aanvragen van subsidies (zie hieronder). Deze contacten vergroten het onderlinge vertrouwen en commitment en leiden tot meer synergie en betere samenwerking. Met deze activiteiten vergrootten we in 2023 onze zichtbaarheid als kennis- en gesprekspartner op het gebied van duurzaamheid.

Een van de mogelijkheden om de woningvoorraad te verduurzamen is een warmtenet. Bij deze ontwikkeling heeft Pré Wonen altijd de condities gesteld dat de huurders niet meer mogen betalen dan oorspronkelijk en dat het streven gasloos is. Na uitgebreid onderzoek en analyse besloot Pré Wonen dan ook in 2023 uit de ontwikkeling voor een warmtenet in Schalkwijk te stappen.

Vóór 2023 screenden we alle projecten intern op mogelijke subsidies en vroegen we deze aan. In 2023 gingen we een samenwerking aan met een adviesbureau voor subsidieaanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. De eerste subsidies in samenwerking met het adviesbureau zijn in 2023 toegekend.