Huurprijzen

Huurprijzen

De streefhuur van de DAEB-woningen is gemiddeld 73,5% van de wettelijk maximaal redelijke huur. De gemiddelde huurprijs van onze sociale woningen was € 580 per maand.

Huurverlaging per 1 juli

De reguliere huurverhoging voor 2023 is voor het sociale bezit -0,75% en 3,24% voor de vrije sector. De negatieve reguliere huurverhoging voor het sociale bezit kwam door de eenmalige huurverlaging per 1 juli 2023. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen kregen een huurverlaging tot € 575. Dit gold voor circa 25% van onze huurders. Het effect van € 3,4 miljoen aan huuropbrengsten heeft een langdurig negatief effect op onze investeringsruimte.

De gevolgen van de huurverlaging staan in onderstaande tabel.

Gemeente

Aantal woningen

Verlaging huur 01-07-2023

Verlaging gemiddeld per woning

Beverwijk

723

52.042

71,98

Bloemendaal

153

12.993

84,92

Haarlem

1.737

130.352

75,04

Heemskerk

22

2.253

102,41

Heemstede

131

10.682

81,54

Zandvoort

936

78.583

83,96

Totaal

3.702

286.905

77,50

Totaal gereguleerde woningen Pré

14.780

% met huurverlaging

25,00%

Impact EUR 12 maanden

3.442.870

In het kader van huuraanpassingen ondernamen we in 2023 specifiek de volgende acties:

  • We voerden eenmalig geen jaarlijkse verhoging door van de huurprijzen van woningen met energielabel E, F en G voor onze huidige huurders.

  • Bij de huurders met een inkomen boven de grenzen voor sociale huur, voerden we een huurverhoging door, de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betrof 9% van onze huurdersbestand.

  • We rekenden bij circa 9% van de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging door.