Nevenstructuren en samenwerkingsverbanden

Nevenstructuren en samenwerkingsverbanden

Pré Wonen heeft nog een aantal samenwerkingsverbanden met collega-woningcorporaties Elan Wonen en Ymere in de vorm van vof’s.

De overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde:

  • Woonwagenstandplaatsen Kennemerland B.V. Haarlem: 36,11% (2022: 36,11%).

  • Vof Zona Matadero, Haarlem: 0% (2022: 33,33%).

  • Vof De Remise Haarlem, Haarlem: 50% (2022: 50%).

  • Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat, Haarlem: in liquidatie; 0% (2022: 26%).

Woonwagenstandplaatsen Kennemerland B.V. Haarlem beheert standplaatsen.

De activiteiten van VOF Zona Matadero bestonden uit projectontwikkeling binnen het werkgebied. In 2022 is het onroerend goed verkocht. In 2023 is deze VOF ontbonden.

Stichting Ketelhuis Noorwegenstraat behartigde de belangen voor het saneren van de grond van het voormalige ketelhuis. In 2022 is de grond in de Stichting overgedragen. Vervolgens is eind 2022 het besluit genomen om de stichting te liquideren en is Pré Wonen uitgetreden als bestuurder. De afrekening en verrekening van het vermogen heeft plaats gevonden in 2023.

Vof De Remise (50%) bestaat ultimo 2023 nog, maar Pré Wonen heeft geen financieel belang meer in deze vof. De rekeningcourantverhouding is in 2016 volledig afgewikkeld. Pré Wonen heeft geen aandeel meer in het exploitatieresultaat van de vof. De verwachting is dat deze vof in 2024 wordt ontbonden.