Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

Bij het thema ‘Betaalbaarheid’ gaat het in onze sector al snel over de betaalbaarheid van huur- en energielasten. In 2023 nam de overheid maatregelen om de woningen voor huurders betaalbaar te houden. Mede daardoor zien de cijfers in dit hoofdstuk er positief uit. Maar in combinatie met woningzoekenden gaat ‘betaalbaarheid’ óók over woningtoewijzing en beschikbaarheid van de juiste woningen. Die samenhang knelde vorig jaar steeds meer. Vooral het passend huisvesten van huurders met de laagste inkomens en huurders uit aandachtsgroepen wordt steeds moeilijker.

Beheersing woon- en energielasten

Met onder meer de energietoeslag, het prijsplafond en het Tijdelijk Noodfonds Energie verlaagden landelijke en lokale overheden de energiekosten voor burgers. Ook bepaalde de overheid dat per 1 juli 2023 de huren moesten worden verlaagd voor mensen met een laag inkomen en relatief hoge huur (zie ook hieronder). Op eigen initiatief besloten wij in 2023 de huurprijzen van woningen met energielabels E, F en G eenmalig niet te verhogen.