Ontwikkeling verhuureenheden 2023

Ontwikkeling verhuureenheden 2023

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling in verhuureenheden over 2023. In totaal had Pré Wonen eind 2023 18.244 verhuureenheden, waarvan 15.791 woongelegenheden.

Ontwikkeling verhuureenheden

Realisatie 2023 DAEB

Realisatie 2023 niet-DAEB

Totaal

Woongelegenheden per 1/1/2023

15.034

787

15.821

Opgeleverde woongelegenheden

4

-

4

Aangekochte woongelegenheden

15

1

16

Verkochte woongelegenheden

-15

-8

-23

Gesloopte woongelegenheden

-3

-

-3

Overige mutaties woongelegenheden

-3

1

-2

Overheveling niet-DAEB naar DAEB (door mutatie)

6

-6

-

MVA i.e. naar voorraad i.v.m. verkoop

-10

-

-10

Overheveling naar Vastgoed in Ontwikkeling i.v.m. sloop

-12

-

-12

Woongelegenheden ultimo periode

15.016

775

15.791

Niet-woongelegenheden per 1/1/2023

901

1.548

2.449

Opgeleverde niet-woongelegenheden

-

-

-

Aangekochte niet-woongelegenheden

-

-

-

Verkochte niet-woongelegenheden

-

-5

-5

Gesloopte niet-woongelegenheden

-

-

-

Overige mutaties niet-woongelegenheden

13

4

17

Overheveling niet-DAEB naar DAEB (door mutatie)

1

-1

-

MVA i.e. naar voorraad i.v.m. verkoop

-

-7

-7

Overheveling naar Vastgoed in Ontwikkeling i.v.m. sloop

-1

-

-1

Niet-woongelegenheden ultimo periode

914

1.539

2.453

Totaal verhuureenheden

15.930

2.314

18.244