Huurbetaling

Huurbetaling

Vanwege de verdere stijging van de kosten in levensonderhoud verwachtten wij begin 2023 een flinke groei in het aantal huurachterstanden. Dat is niet uitgekomen: de huurachterstanden stegen licht, maar bleven binnen de gestelde normen. Dit is vooral te danken aan de inzet van onze Consulenten Huurincasso. Met vroegtijdige interventies voorkomen zij dat huurachterstanden groter worden en huurders noodgedwongen in de schuldhulpverlening komen, waardoor wij de achterstanden moeten afboeken. 

In 2023 hadden we 5 huisuitzettingen door huurachterstanden. Vaak lagen hieraan ook andere redenen ten grondslag, zoals overlast. Ook zijn er huurders uitgezet die met de noorderzon vertrokken waren. Het ontruimen van een huurder gebeurt slechts in uitzonderlijke omstandigheden en na vonnis van de rechter. Door vroeg contact te leggen met onze huurders voorkomen we erger.