Leegstand en derving

Leegstand en derving

Leegstand verlaagt de beschikbaarheid van verhuureenheden. Daarom proberen we de periode van leegstand zo kort mogelijk te houden. In 2023 streefden we naar een gemiddelde reguliere frictieleegstand (periode van leegstand bij mutatie na uitgevoerd mutatieonderhoud) van 15 dagen voor zowel DAEB- als niet-DAEB-woningen. De gemiddelde reguliere frictieleegstand van DAEB-woningen was in 2023 16,7 dagen (in 2022 was dat 20,8). Deze doorlooptijd is langer dan de beoogde 15 dagen. Voor niet-DAEB-woningen was de gemiddelde reguliere frictieleegstand 26,1 dagen. Dat is een daling ten opzichte van 2022 (33,1 dagen).